KOSZERNA STOŁÓWKA & CATERING

Przy Gminie Łódzkiej

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

 biurogmina@kehilalodz.com 

+48 42 633 51 56

KOSHER DELIGHT

 

ul. Pomorska 18, 91-416 Łódź

info@kosherdelightpoland.com

+48 501 741 715

Please reload